Mediaya dövlət dəstəyinin məsuliyyəti, yoxsa sağmal inəkdən gələn süd yanaşması…