Görünür, “inzibati nağıllar məcəlləsi” belə diqtə edir


Tələbkarın ərizəsinə 7 ildən sonra “baxan” məhkəmə məktubla (?) icranı təmin edib(miş)

7GÜN XƏBƏR-in məlumatına görə, Bakı İnzibati Məhkəməsi 7 ildir borclu inzibati orqanın – ƏƏSMN Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin (hazırda ƏƏSMN tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin) rüşvətilə 20.06.2016 -cı il tarixli 2-1 (81)-1095/16 saylı dövlətin adından çıxarılan məhkəmə qərarının icrasını təmin etməkdən imtina edir. Keçmiş sədr Rəşid Rzayev, qərarı qəbul etmiş hakim Şərafət Məmmədova və sonrakı hakim Aygün Abdullayeva qərarın icrasına nəzarət etmək, icranı təmin etmək yerinə, məhkəmə qərarı ilə üzərinə 1-ci dərəcəli Qarabağ əlilinin mənzillə növbədənkənar təmin olunması öhdəliyi qoyulan inzibati orqanın məhkəmənin üzərinə qoyduğu rüşvət öhdəliyini icra etməklə məşğuldur.

Özbaşınalıq, məhkəməyə, Konstitusiyaya hörmətsizlik o həddə çatıb ki, 7 ildir tələbkar Qarabağ qazisinin elektron qaydada, poçt rabitəsi yolu ilə, e-məhkəmə sistemi vasitəsilə , şəxsi kabinetdən verdiyi ərizələrinin qəbulundan belə imtina edilir. Halbuki, İPM-in 116.2 maddəsinə görə, məhkəmə qərarlarının icrası birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən təmin edilir. 120-ci maddəyə əsasən, məhkəmə xidməti vəzifəsinə görə və proses iştirakçılarının ərizəsinə əsasən, üzərinə öhdəlik qoyulmuş inzibati orqanın üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmədikdə, 50 min manatadək miqdarda cərimə edə bilər və yenidən icradan imtina edəndə cəriməni təkrar tətbiq edə bilər . Konstitusiyanın 129-cu maddəsinə görə, məhkəmə qərarları dövlətin adından çıxarılır və icrası məcburidir. Məhkəmə qərarlarının icra olunmaması qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur. Bu Konstitusiyanın, hüququn tələbi, bu da Bakı İnzibati Məhkəməsinin cinayətkar özbaşınalığı! (?)

Axırı, 7 illik intizardan sonra Bakı İnzibati Məhkəməsinin hakimi Aygün Abdullayeva 15 gün sonra verdiyi 15.05.2023 tarixli məktubla elə əndrabadi nağıl danışıb ki, nəinki tələbkar və borclu, heç Məhkəmə Hüquq Şurasının özü də baş aça bilməz. Heç demə, Bakı İnzibati Məhkəməsinin özünün özəl “İNZİBATİ NAĞILLAR MƏCƏLLƏSİ” varmış. Aygün Abdullayevanın “məcəllə nağılına” qulaq asın:” 20.06.2016 tarixli, 2-1 (81)-1095/16 saylı qərar qanuni qüvvəsini aldıqdan sonra (nə vaxt, hansı tarixdə, niyə göstərilmir? -M. B. ) ilk öncə cavabdeh ƏƏSMN Dövlət Təminat Xidmətinə könüllü icra üçün göndərilmiş, daha sonra isə məhkəmə tərəfindən 11.10.2016 -cı il tarixli icra vərəqəsi tərtib edilərək icra olunması üçün Yasamal rayon icra şöbəsinə göndərilmişdir”. Əcəb şirin nağıldır, adamı yuxu tutur, nağıldan belə bəlli olur ki, cavabdeh inzibati orqan könüllü icradan imtina edib, yoxsa, Yasamal icra şöbəsinə icraya yönəldilmə baş verməzdi. Belədirsə, niyə könüllü icradan imtinaya görə, inzibati orqana sanksiya tətbiq edilməyib? Belə nağıla “bir quş!” düşür, ya yox?

“İnzabiti nağıllar məcəlləsini” oxumaqda davam edək. “ Yasamal rayon icra şöbəsinin “İcra sənədi üzrə icraata xitam verilməsi barədə” 26.12.2017-ci il tarixli qərarı ilə ƏƏSMN yanında DSMF-in 13.12.2017 -ci il tarixli “icra sənədi üzrə tələbin icra olunması barədə” MƏKTUBU (?-M.B. ) ƏSAS GÖTÜRÜLƏRƏK (??-M.B. ) icra sənədinə əsasən açılmış icra işi üzrə icraata xitam verilmişdir “ Əcəb qorxulu nağıldır, məktubla mənzillə təmin olunmaq barədə öhdəlik icra olunubmuş! (?) Axı qərarda iddiaçı Qarabağ əlilinin xeyrinə müfaviq inzibati aktın qəbul edilməsi öhdəliyinin cavabdeh ƏƏSMN Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin üzərinə qoyulması yazılıb! Bəyəm məktub inzibati akt sayılır? Haçandan? Görünür, “inzibati nağıllar məcəlləsi” belə diqtə edir.

İnzibati nağıllar məcəlləsi”nin daha dəhşətli hissəsini oxuyaq :””İcra haqqında” qanunun 20.3 maddəsinə əsasən, icra məmuru icraata xitam verilməsi barədə qərar qəbul etdikdən sonra icraat üzrə hər hansı icra hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə yol verilmir. Həmin Qanunun 20.5 maddəsinə əsasən, tərəflər və icra sənədini vermiş digər orqan qərarın onlara təqdim olunduğu (onlar tərəfindən alındığı) gündən 10 gün müddətində həmin qərardan məhkəməyə şikayət verə bilərlər”. Çox dəhşətli nağıldır, Aygün Abdullayeva, nə yazıq nağılı da yarımçıq yazıb , 20.1.5, 20.2, 20.4 maddələri bilərəkdən unudulub, nə icra məmurunun adı var, nə qərar verilib, nə icra sənədini verən məhkəmənin özü qərarı görüb. Görsəydi, yəqin, icraata xitam verilməsi haqqında nağıl -qərarın əsassız olduğunu qərara alıb, ləğv edərdi. Eyni zamanda, icra məmurunun icraata xitam verilməsi haqqında qərarını məhkəmə təsdiq etməlidir. “İcra haqqında” qanunun 20.2 maddəsində yazılıb :”İcra sənədi üzrə icraata xitam verilməsi haqqında icra məmuru tərəfindən əsaslandırılmış qərar qəbul edilir. Həmin qərar icra qurumunun rəhbəri tərəfindən yoxlanılaraq təsdiq olunur və onun surəti 3 gün müddətində TƏRƏFLƏRƏ və icra sənədini verən məhkəməyə və digər orqana göndərilir”.20.4 maddəsinə əsasən, məhkəmə 10 gün müddətində həmin qərarın bu Qanunun tələblərinin pozulmaqla qəbul edilməsini müəyyən edərsə, onu ləğv edir.

Gerçəkdə heç bir icra hərəkəti aparılmayıb, məhkəmə heç bir prosessual hərəkət etməyib , qeyri-prosessual göstərişlə qərarın icrasını təmin etməkdən imtina edir. Məhkəmə “inzibati nağıllar məcəlləsi”nə uymasa, müəyyən edə bilər(di) ki, 26.12.2017 tarixli saxta qərarı icra qurumunun rəhbəri yoxlayıb təsdiq edib, 3 gün müddətində tərəflərə, məhkəməyə göndərsə idi, məhkəmənin özü də 10 gün müddətində qərarın əsaslığını yoxlayandan sonra icraata xitam verilmə qüvvəyə minərdi.

Məhkəmə “inzibati nağıllar məcəlləsi”nə uyunca, Prosessual Məcəlləyə boyun əyməlidir. Bu boyun əyməyi icra etdirmək görəvi isə Məhkəmə Hüquq Şurasının üzərinə düşür.

Məğrur BƏDƏLSOY